กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

วิสัยทัศน์ กรมสารบรรณทหาร :เป็นองค์กรนำด้านงานสารบรรณ พิธีการ และบริการสิทธิประโยชน์กำลังพล อย่างมืออาชีพ
 คณะจิตอาสางานนิทรรศการพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง  ดูทั้งหมด 
31 ธ.ค.60 ศรภ.
30 ธ.ค.60 นทพ.
29 ธ.ค.60 สบ.ทหาร
28 ธ.ค.60 ศตก.
 โครงการเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ของ บก.ทท. โดยมี นรอ. สังกัด บก.ทท. เป็นกลุ่มนำ ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่  ดูทั้งหมด 
8 มิ.ย.61 ศซบ.ทหาร
7 มิ.ย.61 สธน.ทหาร
06 มิ.ย.61 สสก.ทหาร
25 พ.ค.61 รร.ตท.สปท.
 จิตอาสา กรมสารบรรณทหาร  ดูทั้งหมด 

11 ก.ค.61

จิตอาสากลุ่ม 2 ครั้งที่ 1

 ภาพข่าวกิจกรรม กรมสารบรรณทหาร  ดูทั้งหมด 

29 พ.ค.61

กิจกรรมบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา

23 พ.ค.61

ข้าราชการ สบ.ทหาร เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปีงบประมาณ 2561

16 พ.ค.61

การซักซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยของส่วนราชการในอาคาร 4 บก.ทท. ประจำปี 2561

15 พ.ค.61

การประชุมชี้แจงการขอเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรในกองบัญชาการกองทัพไทย

2 พ.ค.61

จก.สบ.ทหาร เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับ นทน. หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า สบ. ของ บก.ทท. ประจำปี 61

30 เม.ย.61

จก.สบ.ทหาร ทำการตรวจเยี่ยมหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการของเหล่าสารบรรณ

27 เม.ย.61

พิธีปิดการฝึกอบรมนายทหารประทวนเหล่าสารบรรณของ บก.ทท. รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อ 27 เม.ย.61

10 เม.ย.61

พิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
 ข่าวประชาสัมพันธ์

- แบบฟอร์มข้อมูลงานที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุน อศจ.

- แบบ บช. แบบพิพม์ กง. และแบบพิพม์ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562

- นรอ. และ นรอพ. ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐

- ข่าวรวบรวมเงินค่าเข็มที่ระลึก ๖๐ พรรษา

- บัญชีรายชื่อนายทหารราชองครักษ์

- ข่าวรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เพิ่มเติม)

- บัญชีผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เพิ่มเติม)

- หลักเกณฑ์ของการคัดเลือกกำลังพลให้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ และเพิ่มพูนความรู้ เหล่า สบ. ของ บก.ทท.

- เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติในพิธีต่างๆ

 งานสิทธิประโยชน์กำลังพล งานสารบรรณ งานพิธีการ
 ระบบบริหารจัดการของหน่วย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

Copyright © กองกรรมวิธีข้อมูล กรมสารบรรณทหาร 2014