กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


23 มี.ค.61 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ 23 มี.ค.61, 1000 ณ ห้องรับรอง 11 บก.ทท.