กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


20 มี.ค.61 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ให้คุณวรรณวิมล สุวรรณอัตถ์ เมื่อวันที่ 20 มี.ค.61, 1000 ณ ห้องรับรอง 11 บก.ทท.