กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


ภาพข่าวกิจกรรม สบ.ทหาร

จำนวน 2 รายการ
ลำดับ วันที่กิจกรรม รายการ #
1 28 ก.ย.61 พิธีรับ - ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา จก.สบ.ทหาร เปิด
2 18 ต.ค.61 จก.สบ.ทหาร เข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทานจิตอาสาพัฒนาคูคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่อาคารบ้านพักสวัสดิการทุ่งสีกัน เปิด