กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


ภาพข่าวกิจกรรม สบ.ทหาร

จำนวน 5 รายการ
ลำดับ วันที่กิจกรรม รายการ #
1 28 ก.ย.61 พิธีรับ - ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา จก.สบ.ทหาร เปิด
2 18 ต.ค.61 จก.สบ.ทหาร เข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทานจิตอาสาพัฒนาคูคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่อาคารบ้านพักสวัสดิการทุ่งสีกัน เปิด
3 1-2 ธ.ค.61 ข้าราชการ สบ.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานฝ่ายจัดระเบียบการรับสิ่งของพระราชทาน เมื่อวันที่ 1-2 ธ.ค.61 เปิด
4 6-7 ธ.ค.61 ข้าราชการ สบ.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานฝ่ายจัดระเบียบการรับสิ่งของพระราชทาน เมื่อวันที่ 6-7 ธ.ค.61 เปิด
5 13 ธ.ค.61 เจ้ากรมสารบรรณทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเสมียนงานสารบรรณ รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อ 13 ธ.ค.61 เปิด